Workshop Handlezen / Workshop Tarot
onder leiding van Ashtara.
Terug naar
entreepagina
Info en boekingen
 
Ashtara als waarzegster
Ashtara als astrologe
Het zelf en met elkaar bezig zijn met handlezen of Tarot-kaarten leggen is, met name onder deskundige begeleiding, een leuke manier om een meer persoonlijk onderling contact van de deelnemers van een groep te bevorderen.
Na een korte inleiding door waarzegster Ashtara (Marlies Hermans) stimuleert zij de deelnemers om onder haar begeleiding zelf aan de slag te gaan.
Creativiteit, plezier en gezelligheid staan daarbij voorop. De deelnemers ontmoeten elkaar op een heel andere manier dan in de dagelijkse situatie.
Zeer geschikt voor introducties, kick-offs en andere (bedrijfs-) activiteiten die onder meer tot doel hebben om elkaar te leren kennen of het onderlinge contact te intensiveren.
 
Marlies kan twee tot vier workshops Handlezen of Tarot per dag verzorgen.
Aantal deelnemers per workshop: ongeveer 25.
Duur per workshop: ongeveer anderhalf uur.
Nodig: een redelijk rustige ruimte met daarin vijf tafels, ca 25 stoelen en voldoende licht.
Alle verder bij de workshops benodigde materialen worden door Marlies Hermans zelf verzorgd.
Waarzegster Ashtara