Marlies Hermans, Hypnotherapeute.


Hypnotherapie is een effectieve manier om in het onderbewuste oorzaken van problemen op te sporen Ťn om in het onderbewuste (betere) manieren te vinden om er wat aan te doen.

Hypnose is eigenlijk al heel oud en ook in het alledaagse leven komen hypnotische verschijnselen voor. Het is bijv. heel gewoon om met een spannend boek de tijd te vergeten.
Hypnose is eigenlijk sterke concentratie, bijvoorbeeld op een specifieke situatie of op een gevoel. Door je op ťťn ding te concentreren verschuift de rest naar de achtergrond en is tijdelijk minder belangrijk.

Hypnose in therapie wordt gebruikt om een brug te slaan tussen bewust en onderbewust. Het is vaak verrassend om te zien wat er in jezelf leeft en hoeveel je eigenlijk weet.
In het onderbewuste zit datgene wat je weg hebt moeten stoppen om te kunnen blijven functioneren en overleven, nl. pijn, angst, woede, verdriet om dingen die je als kind nog niet kon verwerken.
Dat wegstoppen kost meestal veel energie.
Maar in het onderbewuste zit ook de kracht, wijsheid en moed om die pijn, woede, angst en verdriet te verwerken en de creativiteit om manieren om problemen aan te kunnen te scheppen die nu functioneler zijn.
Je verwerft dus meer mogelijkheden om zowel oude als nieuwe problemen het hoofd te bieden.
Bovendien kan er ruimte komen voor capaciteiten in jezelf die tot dan toe gesluimerd hebben.

In een hypnotherapeutische sessie ben je er in het algemeen "goed bij". Wel wordt van je kritische bewustzijn gevraagd om tijdelijk alleen maar toeschouwer te zijn. Maar dit bewustzijn kan en mag ingrijpen als het echt nodig is.

Belangrijk in hypnotherapie is dat de cliŽnt centraal staat, d.w.z. dat niet de therapeut vertelt wat er mankeert en wat de cliŽnt moet doen, maar dat de cliŽnt in zichzelf zoekt wat er aan de hand is en wat geschikte oplossingen zijn.
De therapeut helpt daarbij door vaardigheden, technieken, oplettendheid en aandacht in te zetten en door de cliŽnt bij zijn / haar eigen proces te houden.
Dit kan zowel voor de cliŽnt als voor de therapeut inspannend zijn, maar ook veel voldoening schenken.

Hypnotherapie kan bij veel soorten problemen effectief zijn. Naar mijn idee komen veel problemen uit hetzelfde voort, nl. het moeten wegstoppen van pijn, angst, verdriet en woede en soms ook van herinneringen aan gebeurtenissen die die gevoelens opriepen.
Dat problemen zich zo verschillend uiten heeft misschien meer te maken met het uniek zijn van de mens, dan met de aard van de problemen.
Enkele voorbeelden:
- angsten, fobieŽn
- slaapstoornissen
- depressieve gevoelens
- gewoontes die je wel wil, maar niet kunt veranderen
- steeds dezelfde soort problemen in relatie tot anderen
- je draai niet goed kunnen vinden, niet goed weten wat je wilt
- lichamelijke uitingen van (deels) emotionele problemen zoals bepaalde huidziekten, allergie, astma, chronische ingewandsstoornissen, onverklaarbare pijnen of vermoeidheid etc.
Zeker bij deze laatste soort is het sterk aan te raden om ook een arts (regulier, homeopathisch enz.) te raadplegen.
In veel gevallen kan hypnotherapie ook een ondersteunend effect hebben bij behandeling door arts of specialist.

In juni '93 heb ik het diploma behaald van de 3-jarige HBO-opleiding tot hypnotherapeut aan de School der Universele Wijsheid te Nijmegen.
In die opleiding werd veel belang gehecht aan een breed pakket van therapeutische methoden, behalve hypnotherapie als zodanig ook methoden als NLP (= Neuro-Linguistisch Programmeren), Gestalt, Psychosynthese, Voice Dialogue, Rogeriaanse therapie, gesprekstechnieken, Rationeel-Emotieve therapie, Regressie- en reÔncarnatietherapie. Daarnaast werd veel aandacht besteed aan een goede filosofische en ethische ondergrond en een goede therapeutische basishouding.
Kosmologische samenhangen zijn in deze opleiding een belangrijk element. Dit is een goed hulpmiddel om de mens in zijn totaliteit en in samenhang met het geheel te kunnen begrijpen.

Ter verdieping volg ik regelmatig workshops (vooral NLP-workshops bij het IEP).
Daarvůůr en daarnaast heb ik andere opleidingen en cursussen gevolgd, onder andere:
- astrologie (3-jarige opleiding)
- Touch for Health I en II
- Rebirthing
- Voetreflexzonemassage
- Tarot
Elementen hieruit pas ik soms toe als ondersteuning bij hypnotherapie.

De eerste keer is een intake-gesprek, dit is voor de therapeut bedoeld om duidelijk te krijgen waarvoor de cliŽnt komt, wat de achtergronden van de cliŽnt en van zijn / haar problematiek zijn. En voor de cliŽnt om verduidelijking te krijgen over mijn persoon en de werkwijze.
Aan de hand van de gegevens uit dit gesprek kan ik een globaal plan maken (wat zo nodig bijgesteld kan worden).

Een sessie duurt ongeveer ťťn ŗ anderhalf uur, reÔncarnatiesessies duren vaak wat langer.
Aantal en frekwentie van de sessies wordt in onderling overleg bepaald en kan in de loop van het proces in overleg bijgesteld worden.

Een normale sessie kost f 85,- .

Marlies Hermans,
Schepen van Hemerthstraat 7
6831 KB Arnhem
telefoon 026-3233613
Email-adres: eelsas@xs4all.nl.

Skin-changing always makes a snake moody and depressed till the new skin begins to shine and look beautiful.
(Uit The Second Jungle Book van Rudyard Kipling: Vervellen maakt een slang humeurig en neerslachtig totdat zijn nieuwe huid begint te glanzen en er mooi uit gaat zien.)

Foto Marlies Hermans